Kesä tulee ja piharemontit, mitä saa tehdä?

27.05.2022

Hyvä nyrkkisääntö on aina muistaa olla hallitukseen yhteydessä, ennenkuin aloittaa mitään remonttia huoneistossaan tai piha-alueella. Vaikka naapurissa olisikin sitä ja tätä, niin silti monesta asiasta täytyy ensin hakea hyväksyntä vähintään taloyhtiön hallitukselta. Näin on myös terassin rakentamisen kanssa. Tällä turvataan niin remontin tekijöitä kuin myös muiden osakkaiden oikeudet.

Taloyhtiön hallinnassa oleville piha-alueille ei saa rakentaa mitään ilman taloyhtiön lupaa. Näin on myös silloin kun osakkaalla on yksinomaisessa käytössään aidattu alue. Tarkemmin yhtiöjärjestyksestä ilmenee ne alueet mihin osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mainittu, että osakkeet tuottavat huoneiston lisäksi hallintaoikeuden myös piha-alueelle, niin tällöin piha-alue on yhtiön välittömässä hallinnassa. Tässä tapauksessa puhutaan osakkaan osalta käyttöoikeudesta.

Nämä erot näkyvät ulospäin pieninä, mutta selkeimmillään ero tulee siitä, että jos yhtiöllä on hallintaoikeus pihoille, ei yksittäinen osakas saa tehdä pihalla juurikaan mitään ilman yhtiön lupaa. Pienimuotoiset istutukset tai pihan kalustamiset ovat sallittuja, mutta esim. terassin rakentamista tai puiden istuttamista tämä ei salli.

Jos yhtiöjärjestyksen mukaan piha-alue on osakkaan hallinnassa, niin muutostyöoikeudet ovat hieman suuremmat. Esim. terassin rakentaminen voi olla sallittua. Tällaisissa tapauksissa kuitenkin osakkaan on aina ensin ilmoitettava tästä yhtiölle kirjallisesti. Tämä johtuu siitä, että yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan tekemiä muutostöitä ja asettaa tarpeellisia ehtoja muutostöille. Joskus muutostyöt vaativat myös viranomaisen hyväksynnän ja nämä on hyvä selvittää ennen töiden aloittamista. Valvonnan ja mahdollisen lupaprosessin kustannuksista vastaa osakas.

Eli hyvä on muistaa olla yhteydessä yhtiön hallitukseen ennenkuin aloittaa pihallaan mitään muutostöitä ja vähintään hyvä on olla yhteydessä naapuriin ja kysyä etukäteen mielipidettä tulevasta projektistaan.

Pihalle rakentamisessa korostuu myös yhdenvertaisuus. Jos yhdelle osakkaalle on annettu lupa johonkin, niin tämä lupa tulisi antaa tulevaisuudessa myös muille samassa asemassa oleville osakkaille. Silti ennen tällaisen työn aloittamista, kannattaa muistaa olla yhteydessä yhtiöön ja odottaa hyväksyntää, jotta kaikki sujuu niinkuin asioiden kuuluukin sujua.